Važne informacije u slučaju smrti - Ako imate teškog bolesnika trebate nas nazvati na brojeve: 07141-926279 ili
0151-11659213 kako bih Vam objasnili što vam je potrebno znati u slučaju smrti.

- Koju dokumentaciju morate pribaviti.

- Vršimo prijevoz sa područja cijele Njemačke i ostalih Evropski zemalja
a posebno smo se specijalizirali za slijedeće države: Hrvatska, BiH, SCG, Slovenija

- Imamo iskustva u međunarodnom prijevozu putnika (umrlih).

- Dobri kontakti sa konzularnim predstavništima na području cijele Njemačke.

- Nabavljamo i radimo sa jako kvalitetnom opremom za umrle.